LÄGGA PAPPTAK SJÄLV

Papptak.org
             Vi kan papptak

INFORMATION & FAKTA

Lägga papptak själv.

Gör det själv.


Att lägga ett papptak kan vara relativt enkelt, eller väldigt svårt beroende på situationen.
Är det en slät yta utan hinder, tex Lekstuga, vedbod eller liknande finns det relativt bra lösningar med självklistrande papp.
Men så fort det kommer någon form utav genomföring(skorsten, Avloppsventilation etc) blir det svårt att få till en självklistrande papp, i alla fall lika bra som en proffspapp som man svetsar mot underlaget.
Därför skulle jag inte rekommendera att lägga sitt eget papptak med självklistrande papp på tex sitt boningshus, utan det kan man göra på något som inte innebär så stora konsekvenser ifall det skulle läcka in efteråt.
Men på en lekstuga eller vedbod borde det gå alldeles utmärkt att göra själv.
Normalt håller inte det självklistrande materialet lika bra kvalitet som en "proffspapp".
Bästa sortens papp är "entreprenadpappen" och den kan vara svår att få tag på som lekman, till den lär man ha verktyg att svetsa ihop dessutom.
Den pappen brukar vara mellan 4-5mm tjock.

Arbetsförfarandet är självklart olika på olika takpappsprodukter, instruktionerna finns i monteringsanvisningen.

Reparera papptak


Har man ett gammalt (ca 25år+) befintligt papptak som läcker kan man stryka det med så kallad Takmassa, men med min erfarenhet är detta en kortlivad lösning som på sin höjd brukar hålla i ett par år.
Man får också räkna med 30-40 kr per m2 för takmassan, så jag anser att det bara är en nödlösning, då det egentligen är det dags att lägga om taket.

Har man fått ett mekaniskt hål i taket, tex att man trampat på en skruv så att det blivit ett hål så är mitt bästa förslag att få tag i en bit "bränn-papp" som är cirka 15 cm större än hålet som du sedan värmer fast med varmluftspistol.
Alternativt borsta rent cirka 15cm runt hålet, se till att underlaget är torrt. Rör runt i hinken med takmassa och häll/pensla på relativt mycket över hålet och 15cm runt. Sen lägger du i en bit väv i takmassan, och häller
yttligare på mer takmassa för att "bygga in väven". När detta är gjort måste du UV-skydda takmassan, detta görs lämpligen med sand. Ta då rikligt med sand.


Läckage runt genomföringar tex skorsten, avloppsventilation etc. är ett ganska vanligt förekommande fenomen på äldre papptak. Börja då med att kontrollera så att takpappen sitter fast mot underlaget runt genomföringen,
om den inte gör det är det dags att ta dit en fackman, alternativt pensla på takmassa. Men kom ihåg att lagningen med takmassa bara är temporär. Ett modernt arbetsutförande runt genomföringar är att man går upp med pappen vertikalt mot
hindret, så har man inte alltid gjort. Om man tex har en skorsten som hinder så klär man in skorstenen en bit upp (15-30cm) med takpapp, som man bränner fast mot tex teglet. Sen monterar man en plåt som man med fördel fräser in i en
skorstensfog, som man sedan fyller med lämpligt silikon, och sedan går plåten ner över pappen igen, detta kallas att kappa in en skorsten.
Förr i tiden så avslutade man bara pappen runt hindret, utan kappa, detta blev då verkligen en känslig punkt.
Rörgenomföringar brukar man trä på en gummistos, som man sedan avslutar takpappen emot.
Men med den äldre läggningsmetoden så avslutade man bara runt röret, vilket inte alls är en bra lösning i gämnförelse.


Sitter underlaget fast, och det inte finns några synliga hål/sprickor runt genomföringen kan man titta på plåtbeslagen och fogningen runt dem.
Om det tex är en skorsten, så är det vanligt att "silikonet" i fogen mellan plåten och teglet är dålig. Det kan man enkelt åtgärda genom att åka till närmsta bygghandel och köpa lämplig fog för ändamålet, se då till att göra riktigt
rent från gammalt "silikon" innan den nya fogen appliceras.

I

bland kan det vara svårt att hitta hål på ett papptak, bara för att det läcker inomhus på ett visst ställe så behöver det inte betyda att hålet i papptaket är precis över där det läcker. Exempel på detta. Ponera att det ligger ett gammalt papptak
under det nya, det nya papptaket har fått ett mekaniskt hål i sig för att någon som var upp på taket råkade trampa på en lös spik. Då rinner det in genom hålet i den nya pappen, sen rinner vattnet vidare på den gamla pappen under som är tät just där. Efter 5meter så är det ett hål i den
gamla pappen och på så vis rinner vattnet in där istället.


Så ett tips för att leta hål i ett papptak är att syna hela taket, åtminstonde ett stort område runt läckaget även fast det ibland kan verka långsökt.
Hittar man fortfarande inget så kan man vänta in ett "bättre väder" för att söka hål. Ofta så håller ett hål fukt på taket ganska länge, vad jag menar med det är att om man går upp på taket en sommarmorgon när nattdaggen håller på att torka upp,
så kommer fukten stanna kvar längre på vissa ställen av taket. Ett sånt ställe är där man har ett hål i tätskiktet. Då får man undersöka dom fuktiga ställerna lite extra nog i hopp om att hitta hålet.

Kondens kan också ge upphov till att vatten rinner in. Säg att ni har haft en ventilationsrör som ni tagit ur bruk och satt igen med ett plåtlock, och ni märker att vid vissa väder så rinner det in lite vatten från "taket".
Detta kan mycket väl vara kondens, och kondens blir det alltid på den varma sidan. Dvs insidan av plåtlocket i det här fallet, så att kondensvattnet rinner in. Detta löses genom att isolera insidan av plåtlocket.

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED